RSS

Categorie archief: Social media Strategie

Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 12 – 17

Na deel 1 en deel 2 van dit drieluik over Social Media Marketing en de te volgen sociale strategie kan je in dit artikel de laatste stappen 12 t/m 17 lezen. De doelstelling en doelgroep zijn bepaald, onderzoek gedaan, content geselecteerd, volg- en publicatiesysteem zijn opgezet en al aardig wat interessante en relevante content is geproduceerd. Dan wordt het nu tijd om de interactie en discussie met je doelgroep op te zoeken!

12. Engage!

De tijd is daar. Nu je een berg(je) content hebt opgebouwd die jou waardevol maakt voor je doelgroep is het moment aangebroken op actief mensen uit te nodigen en in dialoog te treden. Zorg ervoor dat je genoeg capaciteit hebt om binnenkomende reacties/aanvragen/feedback snel en adequaat af te handelen. Geef blijk van waardering voor referenties, RT’s, pingbacks etc.

Actiepunten
Hieronder staan een aantal acties die specifieke melding vereisen vanwege het belang ervan. Als het goed is komen deze acties voort uit ’signalen’ die je krijgt uit het systeem dat je in stap 8 ontwikkeld hebt.

 • Twitter: ga actief anderen volgen die je interessant vindt en/of die bij je doelgroep behoren. Zorg voor een mix van kennis’leveranciers’ en kennis’consumenten’. Ze mogen nu naar je profiel kijken omdat je hier genoeg relevante informatie hebt verzameld dat ze je terug gaan volgen. Zo bouw je je social kapitaal op Twitter op;
 • Twitter: Zorg voor een goede afhandeling van RT’s, DM’s, mentions en ook listvermeldingen. Gebruik eventueel een workflow management systeem zoals CoTweet om binnenkomende verzoeken af te (laten) handelen;
 • Facebook, Hyves, LinkedIn, social networking: kijk actief in discussielijsten, groepen en fora of hier ‘mogelijkheden’ zijn om je stem te laten horen. Reageer, of beter nog, initieer zelf een onderwerp en volg de reacties;
 • LinkedIn: kijk in je 2e graads network naar interessante personen aan wie je door iemand in je 1e graads netwerk geïntroduceerd kan worden. Zoek deze personen ook op Twitter op;
 • YouTube, slideshare, content sharing: zorg ervoor dat je tijdig reageert op reacties en comments van anderen, zowel positieve als negatieve;
 • Weblogs: draag bij aan discussies, blijf je eigen weblog vullen met een bepaalde regelmaat en vraag of je ergens gastauteur mag zijn;

13. CTA (Call To Action): Beïnvloeding

Uiteindelijk wil je natuurlijk dat je bezoekers ook iets gaan doen. Dat kan zijn hun attitude aanpassen, je bedrijf promoten, iets kopen, je content delen onder hun netwerk. Hoe krijg je ze nu zover? Wat is je ‘Call To Action’ of ‘CTA’?

De CTA is over het algemeen een tekstuele of visuele prikkel om een actie te ondernemen. Online zal de eerste actie meestal het klikken op een link zijn. De doelstelling hierachter kan divers zijn: een artikel delen, een website openen, een pagina afsluiten, een product in een winkelwagentje plaatsen, een e-mail versturen etc. Hoe dan ook zit het hem vaak in een stukje content op product gecombineerd met een uitnodigende melding om daar iets mee te doen. In het meest optimale geval is je product of content zo goed, dat er geen CTA nodig is, dat je doelgroep (tot een bepaalde hoogte) vanzelf tot actie overgaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij virals.

Beïnvloedingsprincipes
De Amerikaanse gedragswetenschapper dr. Robert Cialdini heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar de manier waarop het gedrag van mensen beïnvloed kan worden en welke basisprincipes hierbij een rol spelen. Deze principes of ‘Weapons of Influence’ zoals hij ze zelf noemt zal ik hier kort toelichten en een voorbeeld erbij geven hoe ze op SMM toepasbaar zijn:

 1. Wederkerigheid: Ik doe wat voor jou, dan doe jij volgende keer wat voor mij. Zeer krachtig principe. In onderhandelingen toepasbaar; ook een concessie doen is de ander iets geven. Toegepast op SMM: eerst veel delen, daarna pas vragen. Bijvoorbeeld Twitter: deel eerst goede content, vraag daarna aan je doelgroep mee te doen aan een marktonderzoekje;
 2. Consistentie: Mensen zijn geneigd te handelen in overeenstemming met vorig gedrag. Als ik ergens commitment voor heb afgegeven, ben ik in de toekomst eerder geneigd te handelen in overeenstemming met eerder afgegeven commitment. Dit is ook het principe van intentieverklaringen. Toegepast op SMM: vraag je doelgroep eerst iets kleins (bijvoorbeeld bovenstaand marktonderzoekje), en later iets groters (review van een product of referentie naar interessante prospect);
 3. Autoriteit: Mensen zijn eerder geneigd te handelen op basis van informatie die door een ‘autoriteit’ of ‘expert’ wordt gegeven dan door iemand anders. Toegepast op SMM: zorg dat je zelf een expertstatus verkrijgt op een bepaald vakgebied of zorg dat een expert jouw product of dienst aanprijst. Bij voorkeur een expert waar mensen zich gedeeltelijk in kunnen verplaatsen; niet te afstandelijk. Waarom? Zie punt 4;
 4. Aantrekkelijkheid: Mensen zullen eerder iets doen voor anderen die zijn aantrekkelijk vinden. Aantrekkelijkheid is hier breed gedefinieerd: fysiek, mentaal, karakter maar ook mensen met wie iemand zich associeert. Onderzoek wijst uit dat mensen – in tegenstelling tot de populaire ‘opposites attract’ zich aangetrokken voelen tot mensen die op hen lijken. Hierop is ook het principe van ’spiegelen’ als gesprekstechniek gebaseerd.Toegepast op SMM: zorg dat je profielfoto er netjes/verzorgd/aantrekkelijk uitziet. Maar ook: zorg dat je in social networks omringt (‘connect’) met mensen die jouw aantrekkelijkheid verhogen. Op deze manier hebben je CTA’s meer ‘body’;
 5. Sociale bewijskracht: Als veel anderen het doen, zal het wel goed zijn. Een hele krachtige. Koopt iedereen een product? Dan ben ik ook sneller geneigd het te kopen. Zegt iedereen dat iemand ‘goed’ is? Dan zal het wel zo zijn. Toegepast op SMM: Zorg dat je content, waarom je veel positieve reacties krijgt, onder de aandacht brengt.  Enkel het noemen dat veel mensen hebben gereageerd op een artikel/post/video zal nog meer bezoekers trekken. Doe dit wel op basis van feitelijk gegevens, anders werkt het per direct tegen je. Daarnaast is het principe van sociale bewijskracht natuurlijk van toepassing op het geven en ontvangen van referenties. Op LinkedIn bijvoorbeeld de ‘recommendations’. Zorg dat je mensen in je netwerk mobiliseert om jouw product/dienst aan te bevelen;
 6. Schaarste: Hoe minder van een product er is, hoe aantrekkelijker het product voor mensen wordt. Deze laatste is natuurlijk vooral offline erg goed inzetbaar. Termen als ‘Nog maar 20 kaartjes over!’ doen het altijd goed. Online kan je er echter ook gebruik van maken. Meld bijvoorbeeld dat de workshop op productdemonstratie die je geeft erg populair is (sociale bewijskracht) en dat er daarom nog maar enkele plaatsen beschikbaar zijn. Dit kan je via je kanalen als Twitter, Hyves en Facebook prima doen.

14. Meet het resultaat van je inspanningen

Als je serieus met SMM bezig bent zal je zelf al wel een gevoel hebben bij de resultaten van je inspanningen. Maar: meten is weten. Zeker omdat je later ook je ROI wilt kunnen bepalen. Zet dus een systeem op waarbij je de diverse meetbare indicatoren (KPI’s) inzichtelijk maakt. Welke indicatoren kan je dan gebruiken?

Technisch

 • Website statistieken
 • Weblog statistieken (bezoekersaantallen)
 • Weblog statistieken (aantal en sentiment van reacties op posts)
 • Doorclicks naar door jouw genoemde websites (maak hiervoor een http://bit.ly account aan om te meten)
 • Aantal RT’s op Twitter

Commercieel

 • Aantal offerte-aanvragen via website/weblog
 • Besparing in marketingkosten
 • Free publicity / expert optredens / panels
 • Sociaal Kapitaal

15. Stuur bij

Op basis van de resultaten van je inspanningen kan je concluderen dat het de goede kant op gaat. Of niet. In het laatste geval is het zaak om – zonder je oorspronkelijk doelstelling uit het oog te verliezen en binnen je budget te blijven – bij te sturen. Wat zijn nu de KSF’s op basis waarvan je actie moet ondernemen als het de verkeerde kant op dreigt te gaan? Factoren die, als je ze op hun beloop laat, je hele SMM strategie om zeep kunnen helpen? En wat voor actie?

Kritische Succes Factoren (KSF’s)

 • Situatie: Negatieve reacties op ervaringen met jou of je bedrijf. Dus niet negatieve reacties op een blogpost, die vallen onder de categorie ‘gezonde discussie’ en zijn eigenlijk juist goed om in dialoog te komen met je doelgroep. Nee, hier worden de harde, vernietigende kritieken bedoeld die als een lopen vuurtje verspreiden over Internet. Vaak ontstaan door misverstanden, daadwerkelijk slecht functioneren van jouw kant, slecht product, verschil van inzicht of andere reden die je zelf wellicht niet eens volledig begrijpt. Hoe ga je hiermee om?
  Aanpak: Reageer niet inpulsief. Denk er eerst goed over na. Klopt de kritiek? Heb je slecht geleverd? Kan je je inleven in deze persoon? Heb ik iets gedaan, gezegd of geschreven dat verkeerd geïnterpreteerd is? Zit ik fout? Als je hierover meer duidelijkheid hebt is de volgende vraag: Moet ik een reactie geven? Soms is het (bij kleinere issues) handiger om niet te reageren dan om olie op het vuur te gooien. In andere gevallen is het wenselijk om direct de bron van de klacht offline te benaderen; een persoonlijk gesprek kan in zo’n geval vaak beter werken dan online discussie. Als dit niet mogelijk is, is het vaak het beste om een publieke statement af te geven op bijvoorbeeld je blog of website. Licht jouw kant van de zaak toe, ga niet overdreven in de verdediging en neem de kritiek niet te persoonlijk op, dit komt juist onprofessioneel over.
 • Situatie: Te weinig reacties op je content en publicaties. Op deze manier geraak je niet in dialoog met je doelgroep.
  Aanpak: Ga gericht om reactie vragen. Sluit blogposts altijd af met een vraag naar inzicht/feedback/commentaar. Ga eventueel iets scherper je mening ventileren, mits dit authentiek blijft.
 • Situatie: Het kost je te veel tijd. Blogpost schrijven, twitter updaten, facebook, reacties lezen en erop reageren, alles kost tijd. Dit kan lastig zijn, zeker in de periode waarin de opbrengsten nog niet helder boven water komen.
  Aanpak: Automatiseren en delegeren. Kijk of je met behulp van wat onderzoek en specifieke websites zoals lifehacking of met hulp van een slimmerwerken coach het proces rondom SMM verder kan automatiseren of optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld je meetinstrumenten laten uitkomen op je smartphone zodat je in ‘verloren momenten’ jezelf op de hoogte kan brengen van de status van je online marketing. Daarnaast kan je binnenkomende reacties/vragen/commentaren wellicht distribueren onder wat collega’s (bijvoorbeeld met behulp van het eerder genoemde systeem CoTweet) of de vragen die binnenkomen opnieuw in je netwerk uitzetten. Op die manier ga je meer een ‘hub’ functie innemen voor je netwerk.

16. Minder dan half jaar bezig? Ga dan terug naar stap 11

De resultaten van Social Media Marketing kan je eigenlijk pas na een jaar duidelijk zien. Om een tussentijdse evaluatie te maken, je tussentijdse ROI te berekenen, kan je ervoor kiezen om pas na een half jaar naar stap 17 door te gaan.

Het meetsysteem dat je in stap 14 hebt opgezet, speelt hierbij een belangrijke rol. De gegevens hieruit geven je (ook tussentijds) inzicht in wat de ’stemming’ is rondom jouw propositie en wat de resultaten zijn die je tot nu toe hiermee hebt gerealiseerd.

17. Bepaal je ROI

De Return On Investment bepalen van Social Media is lastig. Er zijn marketeers die zeggen dat het onzinnig of zelfs onmogelijk is. Anderen zeggen dat het wel degelijk te meten is. Ik ben van mening dat je de conversie wel kan meten maar dat het daadwerkelijk toekennen van een waarde daaraan erg lastig is. Wat is het waard om een ‘mention’ op Twitter te krijgen, of een fan erbij op je Facebook fanpagina?

Je kunt in veel pakketten meten en inzien hoeveel traffic er wordt gegenereerd naar bijvoorbeeld je website vanuit social media platforms. In conversie-acties kan je je doelgroep vragen om op te geven hoe zij tot conversie over zijn gegaan (hoe ze op je pagina terecht zijn gekomen bijvoorbeeld). Ook kun je bijvoorbeeld kijken of het aantal support calls is afgenomen of offerte-aanvragen is toegenomen. Of dat je interessante personen of bedrijven online hebt leren kennen waar iets uit voortgevloeid is.

Daarnaast kun je meten hoeveel er over jou of jouw product of dienst wordt gepraat in online communities. Hiervoor zijn tools zoals mention maps erg handig. Je kunt ook inhoudelijk gaan kijken of dit bijvoorbeeld brand-positive, brand-neutral of brand-negative uitspraken zijn en op die manier een wegingsfactor introduceren.

Al deze informatie kan je correleren met de inspanningen die je hebt geleverd in je Social Media Marketing. Met enige kennis van zaken (statistiek) of een extern bureau kan je door middel van correlaties hiermee prima je ROI inzichtelijk maken. Hoogstwaarschijnlijk dat deze niet tot op de euro nauwkeurig zal zijn, maar het geeft je wel een beeld van de effectiviteit van je inspanningen en de bijdrage aan je marketingdoelstellingen.

Tot slot

Ik heb met deze drieluik geprobeerd wat structuur te scheppen in het van start gaan met Social Media Marketing. Handvatten om een strategie te bepalen maar ook om deze uit te voeren. Een combinatie van kritische vragen voor zelfonderzoek met praktische tips en how-to’s. Ik heb veel reacties gekregen, voornamelijk bevestigingen en aanvullingen. Daarvoor veel dank. Ik ga deze meenemen in een volgende versie van het stappenplan die ik ga maken. Wellicht dat ik deze vervolgens als whitepaper in zijn geheel beschikbaar stel. Tevens ben ik met @keesromkes bezig om een video te produceren die de ROI van Social Media in kaart brengt, geïnspireerd door de Amerikaanse versie van Socialnomics (ook hier op Marketingfacts) maar dan met Nederlandse cases. De Amerikaanse versie:

Heel graag lees ik jullie reacties op deze laatste stappen, en dan met name gericht op de KPI’s, KSF’s en ROI berekening. Daar kan nog wat meer diepte in komen, dus jullie input is wederom zeer waardevol! Share the knowledge zou ik zeggen!

Advertenties
 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 maart 2012 in Social media Strategie

 

Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 6 – 11

Je social media marketing (SMM) doelstelling bepaald, doelgroep bepaald, gedrag en aanwezigheid geobserveerd en goed geluisterd naar behoefte. What’s the next step? In dit gedeelte ga ik verder in op het uitdragen van je waardepropositie, content sharing en het monitoren en volgen van je doelgroep en je resultaat. In mijn vorige artikel van dit drieluik over Social Media Marketing Strategie heb ik onderstaande stappen 1 t/m 5 besproken (hieronder volgen dus stap 6 – 11):

 1. Bepaal je doelstelling
 2. Waarom Social Media?
 3. Definieer je doelgroep
 4. Onderzoek hoe je doelgroep Social Media gebruikt
 5. Je eigen imago

6. Wat is je waardepropositie?

Je waardepropositie is hetgeen je aan waarde kunt toevoegen. Met de waardepropositie wordt vastgesteld wat de toegevoegde waarde is die je op de markt hebt. De waardepropositie bestaat uit de beschrijving van de waardie die jouw producten of diensten kunnen toevoegen voor je doelgroep. Lees ook het stuk van Bram Fasseur hier op MF over “Wat is een business model?”

Wat heeft je doelgroep aan jouw aanwezigheid op Social Media? Voor wie ga je waarde toevoegen? Op welke manier?

Het is ontzettend belangrijk om deze propositie duidelijk te hebben. Veel bedrijven hebben een waardepropositie gemaakt maar vaak is deze nog te ‘vaag’ om online te kunnen gebruiken. Zorg er daarom voor dat je waardepropositie aansluit bij de belevingswereld van je doelgroep. Formuleer hem in ieder geval in (voor je doelgroep) begrijpbare en herkenbare termen.

7. Bepaal je budget

Een van de kenmerken van SMM is dat het op zichzelf minder budget vereist dan traditionele marketing.  Desalniettemin is het belangrijk om een budget te bepalen en kosten te administreren. Waarom? Om twee redenen:

 1. Het is erg makkelijk om heel veel tijd in SMM te stoppen als je niet de juiste slimme tools gebruikt en goede afspraken maakt
 2. Je wilt later je ROI (Return On Investment) kunnen bepalen! Hiervoor moet je dan natuurlijk wel weten wat je ‘Investment’ is geweest!

8. Zet een volgsysteem op

Weet wat er spelt. Zorg ervoor dat je een systeem opzet waarmee je kunt volgen wat er speelt bij je doelgroep. De focus van dit systeem is om te monitoren wat er over jou en jouw organisatie of merk wordt gezegd. Daarnaast kan je ook nog aangrenzende aandachtsgebieden- of personen monitoren om een totaalbeeld te krijgen.

Een goed monitorsysteem bestaat uit geautomatiseerde zoekoprachten, RSS feeds, rankingmodellen en alerts die allemaal op 1 lokatie samenkomen en een soort van ‘dashboard’ vormen. Een systeem als een RSS lezer zoals bijvoorbeeld Google Reader of Netvibes is hiervoor zeer geschikt. Gebruik daarnaast Google Alerts om een waarschuwing te ontvangen als er een nieuwe ‘hit’ komt op een van tevoren gedefinieerde zoekopdracht. Voor Twitter kan TweetBeep een uitkomst bieden.

9. Maak je aanwezigheid compleet

Zorg dat je een goede referentie/site hebt die je waardepropositie verduidelijkt/ondersteunt/concreet maakt. Dit is de ‘achtergrondinformatie’ die mensen zullen raadplegen als ze jou gaan opmerken in hun community. Zorg ervoor dat dit een duidelijk verhaal is dat aanspreekt en waarde toevoegt aan de reeds aanwezige kennis & expertise.

Belangrijk is ook dat het verhaal op je profielpagina’s, website, weblog en andere websites congruent is met elkaar maar vooral ook met hetgeen je zegt op de Social Media websites. Zorg dat alles ‘een geheel’ vormt waarin de variatie te vinden is in vorm en inhoud, niet in identiteit en intentie.

 • Website
 • Weblog
 • Profielpagina’s
 • Korte bio’s (2-3 zinnen)
 • Social Networking sites bv LinkedIn
 • Content sharing sites zoals bv YouTube, slideshare
 • Twitter/Hyves/Facebook updates
 • Commentaren op blogposts van anderen

10. Zet een publicatiesysteem op

SMM kan potentieel een dagvullende activiteit zijn. Ik krijg vaak dit bezwaar te horen; men is bang er te veel tijd aan kwijt te zijn. Met andere woorden: de ROI is nog niet goed in kaart gebracht. Indien SMM veel oplevert in termen van omzet, naamsbekendheid of andere doelstelling zoals bij 1 opgenoemd, zal men er over het algemeen ook de nodige tijd en effort in willen steken. Maar: van tevoren is geen garantie te geven dat de doelstellingen behaald worden. Daarom is het verstandig om te kijken naar de tools en methodieken uit de lifehacking stroming. Het gaat hierbij om (onder andere, maar voor nu het meest relevant) online tools om je online aanwezigheid deels te automatiseren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je slechts een aantal systemen als inputsysteem gebruikt, terwijl de output onder diverse andere systemen wordt gedistribueerd. Enkele tips/voorbeelden hiervan:

 • Zet in YouTube de Twitter koppeling op actief; nu worden automatisch aankondigingen verstuurd van nieuwe publicaties op YouTube en video’s die je als ‘favoriet’ hebt gemarkeerd;
 • Zet in Hyves en Facebook de Twitter koppeling op actief; nu worden tweets ook doorgestuurd naar deze platforms zodat het lijkt alsof je op ieder individueel platform actief bent;
 • Gebruik Twitterfeed.com om alle publicaties die je doet en waar een RSS feed aan verbonden is, via Twitter aan te kondigen;
 • Gebruik een systeem als twitthat.com om snel interessante websites en teksten via Twitter te ontsluiten;
 • Koppel LinkedIn aan Twitter, slideshare en je blog om voor deze doelgroep je content te ontsluiten.

Een voorbeeld van en publicatiesysteempje voor een persoonlijke weblog:

11. Ga delen

Nu je je publicatiesysteem hebt opgezet, helder voor ogen hebt wie je wilt bereiken, met welk doel en met welke middelen, is de tijd aangebroken om te gaan delen. Bepaal eerst je contentstrategie: wat voor soort informatie wil je delen? Waar is je doelgroep mee ‘geholpen’? Met andere woorden: waarmee voeg je waarde toe? Als je dit helder voor ogen hebt ga je bekijken waar je je bronnen hebt zitten. Zit de kennis in je hoofd (vernieuwend, uniek), geef je gefilterde kennis en informatie door (voorzien in behoefte van filtering) of heb je meerdere mensen in je organisatie die gaan bijdragen?

Bij Social Media is het principe van wederkerigheid erg belangrijk: als jij iets voor mij doet, doe ik ook iets voor jou. Vertaald naar SMM taal: zorg dat je eerst een berg(je) interessante content hebt ontwikkeld en gepubliceerd voordat je anderen actief op je online aanwezigheid gaat wijzen. Beperk je even tot zenden, in deze beginfase.

Waar moet je dan voor goede content zorgen? Dat is natuurlijk mede-afhankelijk van je analyse in stap 4, waar je doelgroep zich online bevindt. Doe dit twee weken tot 1 maand, afhankelijk van de hoeveelheid content die je per week produceert. Het resultaat van je campagne is mede-afhankelijk van hoeveel relevante content je in deze fase produceert en publiceert! Denk erom: jij kan anderen volgen, maar dat houdt nog niet in dat anderen jou gaan volgen. En als niemand je volgt, zijn al je SMM-inspanningen gericht op slechts een zeer klein gezelschap.

Een aantal vuistregels:

 • Geef meer dan je ontvangt;
 • Gedraag je normaal;
 • Voeg waarde toe;
 • Weet authentiek (ook als bedrijf!);
 • Bouw kwalitatieve relaties op;
 • Heb oog en respect voor mores van de community. Wat is ‘done’ en ‘not done’?;
 • Luister naar anderen;
 • Noem bij quotes altijd de bron. Geef credits;

Uitgelicht: Weblog

 • Zorg ervoor dat je blog persoonlijk is. Een blog is een persoonsgebonden kanaal. Dit kan weliswaar de eigenaar of medewerker van een organisatie zijn, maar het wordt over het algemeen geschreven vanuit een persoon. Probeer daarom je eigen ‘tone of voice’ en unieke eigenschappen naar voren te brengen;
 • Zorg ervoor dat je goede permalinks hebt; dit is belangrijk voor herkenbaarheid van artikelen voor zowel lezers als zoekmachines;
 • Reageer snel op comments die wordt geplaatst;
 • TAG je artikelen slim en plaats ze in categorieën;
 • Maak het makkelijk om jouw content te delen door gebruik te maken van plugins voor Twitter, Facebook etc.
 • Een praktische handleiding over hoe te beginnen met een WordPress blog vind je in de post van Jan Willem Alphenaar hier op MF.

Uitgelicht: Twitter

 • Ga pas anderen volgen als je zelf interessante content hebt opgebouwd en getweet (zie punt 4). De kans is dan groter dat ze jou terug gaan volgen. Doe dit dus pas bij stap 12;
 • ReTweet is prima. Zorg er wel voor dat je tweets niet allemaal uit RT’s bestaan. Voeg wel zelf waarde toe anders is jouw waarde beperkt. Probeer RT’s niet te beginnen met het @ teken maar voeg altijd zelf commentaar toe
 • Bedankt anderen die jouw content RT’en;
 • Geef meer dan je ontvangt;
 • Niet pushen: niet iedere keer je product of dienst proberen te verkopen. Verkoop eerst je kennis en jezelf, dan volgt de rest;
 • Als je een vraag stelt aan je volgers kan je er een CTA (Call To Action) aan vast koppelen door achter je tweet de woorden ‘Please RT’ te plaatsen. Hiermee vraag je jou volgers om jouw vraag in hun netwerk door te plaatsen. Vergeet niet te bedanken als ze dit doen;
 • Gebruik #hashtags voor specifieke onderwerpen, evenementen, lokaties of acties. Hierdoor is het makkelijker om op dat onderwerp te zoeken.

Binnenkort volgt deel 3 van deze drieluik met daarin de stappen Engagement, CTA, Meten & Bijsturen en ROI. Ik heb goede, kritische reacties gekregen op deel 1, aan jullie de oproep om dat met dit deel 2 weer te doen. Ik ga graag de discussie aan en sta meer dan open voor feedback en nieuwe inzichten! Alvast bedankt!

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 maart 2012 in Social media Strategie

 

Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 1 – 5

“Wat heb ik nou aan Twitter?” “Geen idee wat ik op een weblog moet schrijven” “Kost veel te veel tijd! Wat levert het op?” Herkenbare vragen van personen en organisaties die willen beginnen met SMM (Social Media Marketing). Een mix van mogelijkheden, platforms, doelgroepen, regels en etiquette maakt het Social Media landschap voor velen nogal bergachtig en een uitdaging om te beklikken. Hoe ga je met deze vragen om als je SMM voor jezelf of je klanten in wil zetten? Deze post maakt onderdeel uit van een drieluik. Over enkele dagen zal ik het 2e gedeelte posten, en daarna het laatste gedeelte. In deze post geef ik een helder stappenplan om:

 • Duidelijk te krijgen wat je wilt;
 • Duidelijk te krijgen wat je doelgroep wil;
 • Welke SMM middelen je daarbij in moet zetten;
 • Hoe je dit moet doen;
 • Hoe je resultaat kunt meten.

1. Bepaal je doelstelling

Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms kan het ook zijn dat SMM exclusief wordt ingezet. Dit kan verschilende oorzaken hebben: budget, imago, experiment of aard van campagne. Hoe dan ook, in alle gevallen zal je een doelstelling moeten formuleren, of die nu vastligt in het marketingplan of in je SMM-plan.

2. Waarom Social Media?

Na vaststelling van je ‘overall’ doelstelling rijst de vraag waarom je uberhaupt SMM in wilt zetten. Een veel gebruikt ‘excuus’ is “omdat iedereen ermee bezig is”. Is dit het geval, stop dan nu. Inzetten van SMM zonder duidelijke richting resulteert in ‘broddelwerk’ en kan meer schade berokkenen dan waarde leveren.
Uiteraard kan het het ‘meegaan met de tijd’ of ‘de concurrentie bijbenen’ een legitieme reden vormen, maar dan wel binnen het grotere geheel van de in 1. genoemde doelstelling.

3. Definieer je doelgroep

Ok, je hebt nu in grote lijnen uitgezet wat je wilt bereiken, maar bij wie wil je dit bereiken? Met andere woorden, wie is je doelgroep? Dit zul je helder voor ogen moeten hebben omdat je doelgroep later de keuze bepaalt voor kanaal, middel, ‘tone of voice’ en te verwachten respons. Om je doelgroep goed te kunnen selecteren moet je het geheel aan mogelijke ontvangers van de Social Media campagne opsplitsen, ’segmenteren’ in groepen met specifieke kenmerken. In het geval van SMM zullen onderstaande kenmerken minimaal aanwezig moeten zijn:

 • Actief online
 • Actief binnen sociale netwerken en content sharing platforms

4 Onderzoek hoe je doelgroep Social Media gebruikt

Bestudeer je doelgroep aandachtig. Zoek ze online op en observeer het gedrag:

 • In welke netwerken zit je doelgroep?
 • Welke sleutelfiguren of ‘opinion leaders’ zijn er te identificeren?
 • Zijn er al concurrenten van je actief met SMM? En zo ja, wat is hun propositie en activiteit(en)?

Zorg er daarnaast ook voor dat je een gevoel hebt bij wat er speelt en wat gangbaar is op Social Media gebied bij je doelgroep. Kijk op content sharing sites zoals YouTube, Flickr en slideshare, volg discussies, bekijk FaceBook fanpagina’s en Hyves rondom jouw aandachtsgebied. Kijk wat de door jou geïdentificeerde sleutelfiguren op Twitter publiceren en wie hen volgen. Volg deze personen in dit stadium nog NIET! Gebruik als hulpmiddel onderstaande ‘Social Technographics Ladder’ van Forrester Research:

5. Je imago

Wat weet je doelgroep van je? Hoe ziet je doelgroep je? Dit is goed om te weten omdat je je me deze informatie een beetje voor kan bereiden op de reacties die je kan krijgen, maar ook rekening kan houden met het niveau van voorkennis dat je doelgroep heeft over jou, je organisatie en/of je product of dienst.

 • Niets
 • Heeft van je gehoord, nooit actie ondernomen
 • Heeft al eens actie ondernomen
 • Veel actie, enthousiast
 • Ambassadeurs

In deel 2 ga ik verder over waardepropositie, budget, volg- en publicatiesystemen. Graag hoor ik jullie aanvullingen en reacties op deze stappen. Het idee is dat als we met z’n allen het stappenplan kunnen verfijnen, iedereen daar wat aan heeft. Ik zal dan een update of whitepaper maken met alle relevante feedback daarin verwerkt.

 

Bron: http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100217_social_media_strategie_in_17_stappen_stap_1_5/

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 6 maart 2012 in Social media Strategie

 

Bereiken, Boeien en Bewegen met social media, deel 4

Deze serie van 4 artikelen geeft een overzicht over het inzetten van social media voor het bereiken, boeien en bewegen van medewerkers en kandidaten. Deel 4 gaat over het sturen van gedrag.

Voor het beïnvloeden of sturen van gedrag heeft BJ Frogg een model ontwikkeld dat goed toepasbaar is op zowel het bereiken,  boeien en bewegen van medewerkers als ook van kandidaten.

BJ Frogg’s Behavior Model

In het behavior model beschrijft BJ Frogg hoe je je doelgroep uiteindelijk aanzet tot actie met als doel een zo hoog mogelijke conversie. De trigger of call-to-action die nodig is om iemand in beweging te krijgen is afhankelijk van het gemak waarmee de actie kan worden uitgevoerd en de motivatie van de betrokkene. Is de actie eenvoudig en de motivatie hoog dan is een signaaltje voldoende, is de motivatie lager dan zal je een extra trigger nodig hebben.

Bewegen van medewerkers

Met een tool als Recruitr is het zeer eenvoudig om een vacature (of AMC bericht) de verspreiden. Omdat de motivatie hiervoor bij een deel van de medewerkers niet heel hoog zal zijn, wordt als extra triggers een spelelement toegevoegd waarbij medewerkers ook kunnen ‘sparen’ voor een concrete beloning (iPAD, extra opleiding, exclusief seminar).

Bewegen van kandidaten

Bij het inzetten van sociale netwerken voor recruitment wil je graag dat kandidaten klikken op de link in het bericht (bijvoorbeeld op de Facebook Wall of in de tweet). Voor de tekst is het van belang om onderscheid te maken tussen een bericht voor actief werkzoekenden (hoge motivatie om verder te kijken) en latent werkzoekende (lage motivatie). De tekst die je gebruikt is de trigger waarbij in het eerste geval een signaal voldoende is maar in het tweede geval een extra ‘spark’ nodig is.

Bron: http://www.recruitingroundtable.nl/2012/02/09/bereiken-boeien-en-bewegen-met-social-media-deel-4/#.T05S61H9t6A

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 februari 2012 in Social media Strategie

 

Bereiken, Boeien en Bewegen met social media, deel 3

Deze serie van 4 artikelen geeft een overzicht over het inzetten van social media voor het bereiken, boeien en bewegen van medewerkers en kandidaten. Deel 3 gaat in op de rol van de eigen medewerkers bij de werving van nieuwe talenten.

De rol van de eigen medewerkers bij recruitment wordt vaak onderschat. Zij zijn de ambassadeurs van uw organisatie en kunnen als geen andere het authentieke verhaal vertellen van uw organisatie als werkgever.

Referral recruitment

De bekendste manier om de eigen medewerkers te betrekken is referral recruitment waarbij medewerkers actief geschikte kandidaten aandragen. Organisaties met een referral programma belonen de medewerkers hiervoor door middel van een ‘aanbrengbonus’.

Employer branding

Medewerkers kunnen echter ook een belangrijke rol spelen bij de positionering van de organisatie als een aantrekkelijke werkgever (employer branding). Medewerkers kunnen daar op de volgende manier aan bijdragen:

Bepalen van de werkgeversidentiteit. Vraag medewerkers waarom ze bij de organisatie werken en wat de organisatie uit moet stralen.
Creëren van de werkgeversidentiteit. Laat medewerkers blogs schrijven, video’s maken van interessante projecten etc.
Verspreiden van de werkgeversidentiteit. Medewerkers hebben een relevant netwerk van contacten uit de opleiding, vorige werkgevers
Interactie met de doelgroepen. Vraag medewerkers te reageren op eigen en externe fora, weblogs en groepen.
Sociale netwerken

Via de sociale netwerken van de eigen medewerkers bereikt  u eenvoudig een relevante doelgroep met potentiële kandidaten. Ook kunnen uw eigen medewerkers via deze netwerken een dialoog aangaan met deze kandidaten.

Naast een aanbrengbonus kunt u uw medewerkers ook belonen voor hun bijdrage aan de employer branding van uw organisatie of voor de inzet van hun sociale netwerken. Dit kan bijvoorbeeld met een puntensysteem waarbij een medewerker punten krijgt voor elke bijdrage maar een beloning gekoppeld aan een bepaald aantal punten.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 februari 2012 in Social media Strategie

 

Bereiken, Boeien en Bewegen met social media, deel 2

Bereiken, Boeien en Bewegen met social media, deel 2
Deze serie van 4 artikelen geeft een overzicht over het inzetten van social media voor het bereiken, boeien en bewegen van medewerkers en kandidaten. In deel 2 de rol van social media binnen recruitment.

Social media voor recruitment

Voor recruitment kan social media het beste worden verdeeld in sociale netwerken (LinkedIn, Facebook, Hyves, Twitter en Google+) en sociale content sites (Youtube, Flickr, blogs). Door de enorme toename van het gebruik van sociale netwerken, zijn deze netwerken een uitstekende manier om een relatie op te bouwen met vooral latent werkzoekenden. Door het bieden van relevante en aantrekkelijke content ontstaat er een talent community met potentiële kandidaten die enthousiast zijn over uw organisatie als werkgever. Het belangrijkste hierbij is de relevantie voor de doelgroep en de balans tussen zenden en echte interactie.

Wanneer werkt social media

In zijn boek over beïnvloeden beschrijft hoogleraar Cialdini 6 principes van het overtuigen. Dit zijn de belangrijkste principes die ten grondslag liggen aan een succesvolle inzet van sociale netwerken:

Wederkerigheid    :

Eerst geven en daarna ontvangen.
Geef kennis weg in blogs, groepen en webinars voor potentiële kandidaten.

Consistentie   :

Mensen zien graag consistent gedrag en zijn consistent.
Laat de doelgroep eerst een kleine toezegging doen (bijv. een like van je pagina).

Het sociale bewijs    :

Mensen kijken altijd naar wat anderen (peers, referenties) doen.
“Deze vrienden/contacten van jou zijn al lid van onze groep”

Autoriteit    :

Mensen zijn volgzaam aan autoriteit (= kennis en vertrouwen)
Laat zien dat de organisatie experts in huis heeft of laat artikelen schrijven door experts.

Sympathie  :

Tegen mensen die we aardig vinden zeggen we graag ‘ja’.
Zorg dat je open, authentiek en eerlijk bent.

Schaarste   :

Dingen lijken waardevoller als ze schaars zijn.
Bewust beperkte deelname aan expert classses.

Bronnen: Presentatie Mischa Coster op #SMC030; Robert Cialdini

Het interactieve recruitment eco systeem

De tijd van experimenteren met social media is voorbij. Organisaties dienen na te denken over de rol van social media binnen het hele recruitment “eco systeem”.

De eigen media en met name de ‘werkenbij’ site staat daarbij centraal. Op de werkenbij site zorgt de organisatie voor een overtuigende werkgeversidentiteit en een kandidaat ‘beleving’ met online video, medewerkers verhalen etc.

De sociale media er omheen zorgen voor betrokkenheid en interactie met de talenten. Denk van te voren na over de mate van interactie en of de organisatie deze interactie ook kan waarmaken. De buitenste ring bestaat uit de zogenaamde ‘bought media’. Via deze ring wordt een heldere, bondige boodschap over de identiteit naar buiten gebracht om vervolgens kandidaten naar het centrale punt, de werkenbij site te verleiden.

Bron: http://www.recruitingroundtable.nl/2012/01/12/bereiken-boeien-en-bewegen-met-social-media-deel-2/#.T05QXlH9t6A

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 februari 2012 in Social media Strategie

 

Bereiken, Boeien en Bewegen met social media, deel 1

Deze serie van 4 artikelen geeft een overzicht over het inzetten van social media voor het bereiken, boeien en bewegen van medewerkers en kandidaten. In dit eerste deel enkele belangrijke trends in arbeidscommunicatie en social recruiting.

Trends in arbeidsmarktcommunicatie

Organisaties verspreiden vacatures en arbeidsmarktcommunicatieberichten via steeds meer (online) kanalen maar de kandidaat gebruikt er steeds minder. Één van de belangrijkste trends op het gebied van arbeidscommunicatie is dan ook het toenemende belang van een pro-actieve benadering van kandidaten.

Bij het pro-actief benaderen gaat het met name om het opbouwen van een relatie met potentiële kandidaten en om het bieden van de juiste ‘beleving’ voor de kandidaat. Kandidaten zijn vooral op zoek naar het authentieke verhaal van een organisatie, hoe is het nu werkelijk om bij de organisatie te werken.

Uw eigen medewerkers zijn als geen ander in staat om het authentieke verhaal van een organisatie te vertellen en ook te verspreiden. De eigen medewerkers krijgen daarmee een belangrijke rol bij de werving van nieuwe medewerkers [Bron: Intelligence Group]

Trends in “social recruiting”

De opkomst van social media zet door in het komende jaar. Met name Facebook en de mobiele telefoon krijgen hier naar verwachting een belangrijke rol.

Facebook

Facebook wordt tot nu toe vooral ingezet om privé zaken te delen. Jongeren hechten echter steeds minder waarde aan een strikte scheiding tussen werk en privé. Het dagelijks gebruik van Facebook is ook veel hoger dan bij LinkedIn. Mensen gebruiken Facebook namelijk veel meer om daadwerkelijk in interactie te zijn, waar ze LinkedIn zien als een vervanging van visitekaartjes.  Facebook faciliteert ook veel meer beleving en dus ook de beleving van uw bedrijf. Door de verbinding van het persoonlijke met het zakelijke krijgt uw organisatie meer uitstraling. Facebook zet zelf ook sterk in op een rol binnen recruitment door de ontwikkeling van een eigen social recruiting platform.

Mobile recruitment

Gebruikers van Twitter en Facebook bezoeken deze netwerken nu al het vaakst via een smartphone. Het gebruik van internet op een mobiele telefoon is echter anders dan via een desktop. Het is de wereld van de korte updates en snelle berichten (het zogenaamde ‘info snacking’). Hier moet u dus rekening mee houden wanneer u deze kanalen inzet voor recruitment. Wanneer potentiële kandidaten een vacature zien in een update op Facebook en ze komen vervolgens op een omvangrijke “werkenbij” pagina, dan haken ze af. Zijn uw vacaturepagina’s of ‘werkenbij’ site al geschikt voor ‘info snacking’ via de mobiele telefoon?

De vraag is of een kandidaat ook daadwerkelijk gaat solliciteren via zijn smartphone (bijvoorbeeld met zijn/haar LinkedIn profiel). Technisch is dit uiteraard mogelijk maar het zal in 2012 naar mijn verwachting nog erg weinig gebeuren.

De volledige whitepaper is ook te vinden op: http://www.recruitr.nl/dewereldwerft

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 29 februari 2012 in Social media Strategie